tiistai 19. tammikuuta 2016

Suomi Venäjän kirjallisuudessa

"Valkosuomalaisen" rautatiesolmun pommitus
Valentin Kiparsky kuuluu suuriin suomalaisiin kielitieteilijöihin. Hän oli myös aikansa kansainvälisesti merkittävimpiä slavisteja. Teoksessaan Suomi Venäjän kirjallisuudessa (Helsinki 1945) Kiparsky tutkii venäläisen ja neuvostolaisen kaunokirjallisuuden välittämää Suomi-kuvaa 1600-luvulta aina talvisodan loppuun saakka. Tekijä viimeisteli teoksensa Petroskoissa syksyllä 1942. Teoksessa on laaja kirjallisuusluettelo, kuva-aineisto on mielenkiintoinen ja kirjan kellertynyt painoasu kertoo myös osaltaan julkaisuajan materiaalisista olosuhteista. Teoksen julkaisuaikakin kertoo omaa historiallista kieltään. 


Tšuhnojen tanssi
Kaikkein vanhin kirjallinen kerros kuvaa suomalaisia tšuhnina. Suomalaiset olivat Luoteis-Venäjän kanta-asukkaita ennen slaavien ekspansiota, esim. Pietari ympäristöineen oli muinoin suomalaisten heimojen asuttamaa aluetta. Kun venäläiset joukot saapuivat Nevan suulle 1703, kuvaa arkkipiispa Feofan Prokopovitš suomalaisia seuraavasti: "He ovat yksinkertaista ja raakaa kansaa, jota tavallisesti sanotaan tšuhnoiksi; he eivät asu yhdessä, vaan enimmäkseen erillään toisistaan ... syövät hyvin yksinkertaista ruokaa, pukeutuvat rumasti, kasvattavat pitkää tukkaa eivätkä aja partaansa ... he ovat kuitenkin hyvin viekkaita; huomattuaan meikäläiset he heti pakenivat metsiin." Syntyi vähitellen kuva suomalaisista luonnon surullisina lapsipuolina (Печальный пасынок природы), mikä käsite on Puškinin tuote. 

Moni asia noissa teoksissa osuus kohdalleen, mutta osassa puuttuu täysin ymmärrys meidän omanlaatuiseen kulttuuriimme, ja nähtyä tarkastellaan suurvenäläisen optiikan läpi. On yllättävää kuitenkin huomata, kuinka monessa teoksessa suomalaiset mainitaan jo 1600- ja 1700-luvuilla, jolloin lähinnä venäläinen eliitti kävi Suomessa. 

On unohtuneet laulut skaldien.
Jo sydämien lämmön ryösti halla.
Ei runot helky. Lempi neitojen
ei hehku tylyn Suomen taivaan alla.

(Tuntematon runoilija)

Tähän vanhimpaan Suomi-kuvaan kuuluu kaksi elementtiä: ossianistinen luonnon ja alkuperäiskansan ihailu ja toisaalta tšuhnien maine noitina ja velhoina. Venäläiset ovat aron kansaa, joka on asunut rivikylissä ja raivannut metsät pelloiksi ainakin rintamailla. Venäläinen, joka matkusti Suomen kapeilla ja mäkisillä teillä, koki pelkoa ja ahdistusta, koska metsä oli heille perinteisesti peikkojen ja hiisien aluetta. Metsän pelko oli syöpynyt heihin jo lapsuudesta asti. Toisaalta mäkinen järvimaisema herätti heissä tunteen, että he olivat saapuneet ulkomaille ja uuteen henkiseen ilmapiiriin. Tätä puolta Suomesta ylistettiin erityisesti 1800-luvulla:

Kun katson maata ankaraa,
sen kauneus mua peloittaa.
Ei iloa tuo silmihin
nuo vuoret, kylmyys graniitin.
Vain matsän tumma kohu soi
ja kosken pauhu ilkamoi.

(Boratynskij)

Suomalaiset ovat myös venäläisessä tarustossa velhoja, henkien hallitsijoita. Esim. Puškinin Ruslanissa ja Ljudmilassa on kaksi suomalaista maagista hahmoa Finn ja Naina. Tiedetään, että Puškin oli tutustunut suomalaisiin, niin kansanihmisiin kuin oppineisiinkin käydessään koulu Saaren kylässä eli Tšarskoe Selossa. 

1800-luvun venäläistä Suomi-kirjallisuutta kuvaa Kiparsky termeillä "turistit" ja "fennofiilit". Kun Suomesta tuli suuriruhtinaskunta, alkoi maahan virrata monenlaista matkailijaa. Syntyi monentasoista matkakirjaa ja runoutta. Tässä linkki tähän tematiikkaan liittyvään kahteen vanhempaan postaukseen: Viattominen villien maassaBaranovski

Venäläisten kuvaa suomalaisista määritti pitkälti heidän tapaamansa Pietarin suomalaiset, jotka edustivat pääasiassa työläisiä, jotka joko möivät halkoja ja voita Heinätorilla tai olivat palvelijoina pietarilaisissa perheissä. 

Vai tšuhnako vois rakastaa?
Ei toki! Voita vain kirnuta
ja silakoita savustaa - 
sen taidon hän on osaava. 
Mut tuta tuskat lempiväin
kuin Pietarissa, meillä päin.
ei taida tšuhna varmaankaan!
Ja kuinka voiska tuntea,
kun fiilipunkkaa armastaa.

(Ivan Mjatlev)

Uusi vaihe Suomen kuvaamisessa alkoi silloin, kun liberaali älymystö alkoi matkailla Suomessa. Suomi näyttäytyi heidän teoksissaan ideaalivaltiona, mihin suuntaan koko Venäjän pitäisi kehittyä. Läpikäyvinä teemoina olivat maamme siisteys, yhteiskuntajärjestys, naisten ja lasten hyvä asema ja kansan korkea sivistystaso. Suomi oli yhteen aikaan myös venäläisen ylimystön matkakohde, jolloin käytiin erityisesti Helsingissä Kaivopuiston kylpylässä ja Imatralla katsomassa kosken kuohuja. 

Venäjällä oli myös kirjailijoita, joista oli outoa, että Suomella oli erityisasema. Heidän mielestään suomalaiset pitäisi assimiloida Venäjän kansaan, kuten oli tehty jo etelässä mm. georgialaisten ja astrakanilaisten kanssa. Toisaalta suomalaisia kunnioitettiin heidän lojaalisuutensa vuoksi (Krimin sota).  

Seuraavaa kirjailijapolvea Kiparsky nimittää "huviloitsijoiksi". Kannakselle syntyi huomattava venäläinen huvilayhteisö, jonne muutti myös paljon kirjailijoita. Monet heistä kuvailivat huvilaelämää ja samalla myös suomalaisia, jotka olivat heille lähinnä talonmiehiä, kauppiaita tai palvelijoita. Suomi esitetään monissa näissä teoksissa ihannemaana, minkä elämänmuoto muuttaisi myös Venäjää.

Vuosi 1918 toi monenlaisia muutoksia suomalais-venäläisiin suhteisiin. Kiparsky kuvaa venäläistä emigranttikirjallisuutta, jota leimaa suurvenäläisyys ja kaiho kadotettuun paratiisiin, mihin myös kannakselainen elämänmuoto oli kuulunut. Suomi koettiin reunavaltiona, joka oli käyttänyt tilaisuutta hyväksi irtautuakseen Venäjästä, mihin se emigranttien mukaan kuului. 

Yksi näistä Suomeen emigroituneista oli runoilija Vera Bulits. Hän työskenteli myöhemmin Yliopiston Slaavilaisessa kirjastossa ja julkaisi toistakymmentä runokokoelmaa Helsingissä, Tallinnassa, Pariisissa ja Belgradissa. Tässä herkkä runo paperossista, rakkaudesta, kuolemasta, kotimaasta ja suomalaiseen luotiin kuolleesta politrukki Mihailista:
Папироса "Беломорканал
Папироса "Беломорканал"
Фабрики табачной в Ленинграде.
...Политрук сражен был наповал
Финской пулею в лесной засаде.
Ароматен тихий, теплый дым
Русской папиросы политрука.
Политрук был молод и любим,
Но внезапно грянула разлука.
Русских женщин красота нежна,
Любовались финны-офицеры.
"Другу и товарищу"  одна,
А другая  "от невесты Веры".
Замело метелью бугорок,
Бродит ветер по лесным могилам.
...Серый пепел, тающий дымок...
Звали политрука Михаилом.

1920–1930-luvuilla Suomea ja suomalaisia kuvataan ennen kaikkea luokkataistelun näkökulmasta. Osa kirjailijoista tuntee hyvin Suomen olot, osa keksii asioita omasta päästään. Suomeen ja sen työväkeen suhtauduta myönteisesti, ainoa vihollinen on lahtari. Tunnetuin tämän genren kirjailija on Gennadij Fiš. Hänen tunnetuin teoksensa on Kiimasjärven valtaus vuodelta 1933, jossa kuvataan Toivo Antikaisen johtamaa Itä-Karjalan kansannousun kukistamista vuonna 1921. Venäläinen wikiartikkeli sanoo Fišin kirjailijalaadusta, että hänen proosansa perustuu omiin kokemuksiin ja kirjallisiin lähteisiin, eikä siinä ole taiteellista ajatusta eikä kirjallista intuitioita. Hän oli kuitenkin maineikkain Suomea kuvannut kirjailija, jonka teoksista otettiin kymmeniä painoksia. Suurvenäläinen sovinismi heijastuu myös näissä luokkataistelukirjoissa: luokaton ja yhtenäinen neuvostokansa vastustaa eripuraista ja sisäisesti lahoa Suomen luokkayhteiskuntaa. 


Kiimasjärven valtaus

Kirparskyn teoksen viimeinen luku keskittyy talvisotaan. Hän vertaa talvisodan syntyä Suomen sotaan, jota Venäjä käytti suurvaltapolitiikan välikappaleena. Tuon ajan kirjallisuudessa Suomi käy hyökkäyssotaa, kohtelee omia sotilaitaan yliolkaisesti ja on julma venäläisille siviileille. Sitä vastoin valloitetun Karjalan väestö tervehtii ilolla vapauttajiaan, neuvostoarmeijaa... Tosin venäläiset ihmettelevät, kuten menneinäkin vuosisatoina, Suomessa vallitsevaa siisteyttä ja järjestystä.

Tunnetuin kirjallinen kohtaaminen talvisodassa lienee Yrjö Jylhän ja Jevgeni Dolmatovskin Taipaleenjoki-runot. Oheisesta linkistä päässee ehkä oikeaan käsitykseen näiden runoilijoiden arvosta:Yrjö Jylhä ja Jevgeni Dolmatovski

Я много видел рек — и узких и широких,
Запомнится не каждая река
Но есть одна река — Тайпалеен-йоки,
Она не широка, не глубока
А было перейти ее труднее,
Чем жизнь прожить.
Но нужно перейти!
Когда понтоны навели, над нею
Сплошной огонь открылся на пути.
Но люди шли — сурово, тихо, долго.
И каждый думал: «Я еще живу»
И волгарям не вспоминалась Волга,
Здесь было только то, что наяву:
Сквозь гром был слышен голос одинокий —
Звал санитара раненый в потоке…
Тяжелую волну несла в века
Одна, одна Тайпалеен-йоки —
Холодная и быстрая река.

Olen nähnyt ma jokia paljon,
Mutta yksi on - Taipaleenjoki
ja kaikkia muista ma en.
vain purosen levyinen.

On vaikeemp´ yli sen mennä
kuin ylittää elämä …

… Mutta miehet verkallensa
yhä eteenpäin vaeltaa,
eivät muista he Volgaansa,
enkä minä nyt muista Moskovaa;
yksi ainoa ajatus meitä
- ”Elän vielä ” - kannustaa.

On idässä jokia paljon,
mutta raskaimmin aaltoaa
vuo ikuisen Taipaleenjoen,
joka purosta muistuttaa.
Viipuria vallataan. Taustalla Patterimäen vesitorni
Kiparskyn kirja on mielenkiintoinen ja poliittisesti korrektisti kirjoitettu teos, josta aukeaa yllättävän laaja näkökulma Suomen ja Venäjän välisiin kirjallisiin suhteisiin. Suomi on inspiroinut monia kirjailijoita, mutta mitään suurta Suomi-aiheista teosta ei Venäjällä ole syntynyt. Suomalaiset ovat venäläisessä kirjallisuudessa juroja, velhomaisia, rahvaanomaisia ja lahtareita, jotka asuvat karussa, mutta kauniissa maassa, jossa vallitsee järjestys ja siisteys. 


2 kommenttia:

  1. Aivan mahtava kirjoitus! Upea lienee myös puheena oleva kirja, oli painopaperi millaista oli. Voi hyvin kuvitella että vuonna 1945 julkaistiin Suomessa aika lailla korrektia tekstiä tällaisesta aiheesta. Silti on näköjään tuotu esiin myös reippaita letkautuksia. Jännä huomata tuo miten jo 1700-luvun alussa on tiedostettu suomalaisten haja-asutustaipumus suhteessa tiiviisiin kyliin tai kaupunkeihin.

    Tämä kirja pitää liittää Leningrad - Ost-Berlin -lukuhaasteen suosituksiin!

    VastaaPoista
  2. Kiitos kommentista. Oli kyllä mielenkiintoista tutustua Kiparskyn kirjaan. Se sopii myös hyvin Leningrad-haasteeseen, jonka parissa parhaillani puuhailen.

    Oli yllättävää, kuinka pitkät ja laajat nämä Suomi-Venäjä -suhteet ovat olleet. Tuo Vera Bulits oli myös uusi tuttavuus. Suomessa on ollut rikas emigranttien kulttuuri: kukapa sitä tutkisi? Muutakin tutkittavaa olisi osaavalle runsaasti tällä idän alueella.

    VastaaPoista